Hitta hit

Redan färjresan till Lappo bjuder dig på en naturupplevelse, och du får möjligheten att “lämna vardagen bakom dig”. Skärgårdsfärjor österifrån går från Osnäs (Kustavi) och västerifrån från Hummelvik (Vårdö).

Turerna är många, och bör sommartid bokas i god tid om du önskar ta bilen med.
Men varför inte ge även bilen semester och ta cykeln?
Resande från Hummelvik kan t.o.m. komma till fots!

Turlistan kan vara lite knepig att tyda, så kontakta oss gärna så hjälper vi till att planera er resa.

Du kan också bekanta dig med hur och var man kan röra sig i Ålands skärgård i broschyren Ålands Ringväg. Om du anländer från finska sidan och önskar hyra cykel kan jag rekommendera Carfield som har Rent&Drop, så du t.ex. kan hyra cykeln i Osnäs och lämna den i Korpo eller Åbo.


Exempel på resa österifrån

m/s Viggen går de flesta dagar kl 13.30 från Osnäs, Kustavi,
Ankomst Åva, Brändö 14.10,
bilväg 21 km till Torsholma varifrån färjan,
antingen m/s Alfågeln eller m/s Ejdern går 15.15 till Lappo där du är framme 15.35.
Notera att mellan Kustavi och Osnäs går en vajerfärja enligt tidtabell, ca 2 gånger per timme.

Exempel på resa västerifrån

m/s Alfågeln från Hummelvik, Vårdö de flesta vardagar kl 12.00,
ankommer Lappo 2 timmar senare.

Man kan även åka från Långnäs till Snäckö, och därifrån ta sig 11 km till Kumlinge norra färjfäste varifrån antingen m/s Alfågeln eller m/s Ejdern tar dig till Lappo på 40 minuter.

För utförligare turlista vänligen se Ålandstrafiken eller
ring tel +358-18-25600 för bokning och information.